Eesti Tõukari OÜ

Eesti Tõukari taastati 1997 aastal, jätkamaks kunagise Riikliku Tõuloomade Varumise Koondise tööd.

Tänapäeval tegutseb Eesti Tõukari:

Luige baasi kinnistu haldamise ja rentimisega (nii rendipinnad kui näitusteväljak)

Luige näituste korraldamisega

Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni poolt tunnustatud kogumiskeskuse teenindamisega

Luige baas

Luige baas on teiseks koduks paljudele hästitoimivatele firmadele.

image/svg+xml A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 D2 D1 E F B2 B1 C G1 G2 G5 G3 G4 G6 I1 I2 H1 H2

Luige Baasi rendipinnad

#rentnik

Luige näitusteväljak

Tänu avarale näitusteväljakule (3 ha) ja parklale (3 ha) oleme võimelised mahutama suuri ja väikeseid vabaõhuüritusi.

Luigel toimuvad näituslaadad, koertenäitused  ning samuti erinevad tootetutvustus ja kultuuri üritused.

Näitusteväljakul toimuvaid üritusi kajastame näitusteväljaku Facebooki lehel

Luige sündmused toimuvad 100% rohelise energiaga. 2020 aastal paigaldasime tootmishoone katusele 107 kW koguvõimusega päikeselektrijaama.

2018 aastal õnnestus meil saada Leader projekti raames toetust keskväljaku rekontrueerimiseks.
Projekti raames kaeti keskväljak tänavakiviga. Rajati vooluvõtupunktid ning paigaldati tänavavalgustus.

2021 aastal õnnestus meil saada Leader projekti raames toetust Weidemann 1280 rataslaaduri ostuks.